Βιογραφικό

Μελιτίνη Σ. Οικονομάκη

Η Μελιτίνη Οικονομάκη γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1982 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι δικηγόρος - μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από το έτος 2012, με αριθμό μητρώου 1487.

Αποφοίτησε το έτος 2009 από τη Νομική Σχολή Καμερίνου-Μακιεράτα της Ιταλίας.

Κατέχει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας στην Ιταλική και καλή γνώση στη Αγγλική γλώσσα.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλα και καταξιωμένα δικηγορικά γραφεία της Ιταλίας και με άλλα δικηγορικά γραφείου Ηρακλείου, χειρίστηκε υποθέσεις κυρίως αστικού (με ιδιαίτερη έμφαση στο οικογενειακό, κληρονομικό και μισθωτικό δίκαιο, διεκδίκηση απαιτήσεων), ποινικού (με ιδιαίτερη έμφαση στα πλημμελήματα), εμπορικού και διοικητικού δικαίου.

Διαθέτει πείρα στη μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, συμπεριλαμβανομένων και παραστάσεων σε Δικαστήρια και συμβόλαια. 

Σήμερα διατηρεί το δικό της δικηγορικό γραφείο στο Ηράκλειο, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη στους πελάτες της. 

Τομείς δραστηριότητας

Αστικό Δίκαιο

 • Ενοχικό Δίκαιο - Δίκαιο Συμβάσεων - Δίκαιο Πώλησης - Μισθώσεις κατοικίας - Επαγγελματικές Μισθώσεις
 • Εμπράγματο Δίκαιο - Μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Κληρονομικό Δίκαιο - Διαθήκες - Νόμιμη μοίρα
 • Οικογενειακό Δίκαιο - Διαζύγια - Διατροφές - Επιμέλεια τέκνων

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Δίκαιο Ακινήτων

  • Έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
  • Παραστάσεις σε συμβόλαια
  • Προσημειώσεις υποθηκών - υποθήκες

  Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

  • Αναγνώριση αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων
  • Κήρυξη εκτελεστών αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων

  Εμπορικό Δίκαιο

  • Ίδρυση αναγνώρισης σωματείου
  • Τροποποιήσεις καταστατικών

  Διοικητικό Δίκαιο

  • Προσφυγές / Αιτήσεις ακύρωσης
  • Ανακοπές
  • Αιτήσεις αναστολής

  Διεκδίκηση Απαιτήσεων - Αναγκαστική Εκτέλεση

  • Διαταγές πληρωμής
  • Έκδοση απογράφων εκτελεστών
  • Κατασχέσεις
  • Πλειστηριασμοί
  • Διαταγές απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων

  Ποινικό Δίκαιο

  • Πλημελλήματα

  Επικοινωνία

  Χρυσοστόμου Σμύρνης 18, Μελίσσια 151 27, Αθήνα
  Τηλ. 694 54 58 770